Značky

, , , , , , , , , , ,


Imagine  “Imagining is a seed that becomes materialistic. Predstavy sú zárodkom materiálna” Paracelsus

“I do not believe in miracles. I have seen too many. Neverím na zázraky, videl som ich priveľa.” Oscar Wilde

“Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited. Predstavivosť je omnoho dôležitejšia ako vedomosti. Vedomosti majú svoje limity” Albert Einstein

“When we are dreaming with others, it is the beginning of reality. Kde snívame s ostatnými, tam začína realita”  Helder Camara

Ako nás predstavivosť lieči

Vo svojej knihe Jung and Alchemical Imagination Jeffrey Raff uvádza, že choroba nikdy nie je iba záležitosť hmoty, no zahŕňa i aspekt duše. … Tvrdí, že predstavivosť môže byť zodpovedná za prepuknutie choroby a má podstatný význam pri jej liečbe.

Nedávno ma opäť postretli nejaké zdravotné ťažkosti a vtedy som si uvedomila, čo tak na to ísť inak ? Ak všetko so všetkým súvisí a ťahá sa za prsty … 

Ann a Barry Ulanov, autori knihy the Healing Imagination concur, veria, že predstavivosť nám pomáha súznieť s milosťou, a to spôsobom ktorým lieči. V tom momente to začína byť pre každého z nás osobné, takže poviem príklad za seba:

Ako intuitívna podnikateľka som sa naučila nazerať na veci z väčšej perspektívy, ako kouč dozerám na duševné uzdravenie a ako matka vychovávam a vediem svoje deti, pričom sa spolieham na liečivú silu predstavivosti i v týchto smeroch:

– má schopnost upútať moju pozornosť

– vďaka nej využívam všetky moje zmysly

– prebudila vo mne vnímanie života z vyššej perspektívy a nadhľadu, vrátane liečenia, riešení a celkovej kreativity akej by som bez nej nebola schopná

– dostala ma i z nezmyselného kruhu negatívneho vnútorného monológu

toľko od autorky a ja za seba môžem dodať .. Najväčším prínosom pre mňa je určite akési vnútorné prebudenie, ktoré sa v každom snílkovi udeje, čo by mohlo byť v rozpore s logikou … no nie je. Človek sa začína totiž prebúdzať do svojej vnútornej reality, ktorá je omnoho reálnejšia ako by sa zdalo. Má totiž priamy dosah na tú vonkajšiu. Fantázia je človeku daná “zhora, z vyššieho ja” ako priamy komunikačný nástroj duše so zdrojom vlastnej energie. Vykašlite sa na krátkozraké spochybňovanie predstavivosti ako zbytočného fantazírovania. Je to iba znakom obmedzeného vedomia, a jeho rožširovanie je úlohou každého z nás v snahe nájsť vnútornú silu. Mnohí ľudia to však otáčajú na samoúčelné táranie ega, čo vysáva energiu svojho okolia. Zabudnite teda na okolie, ktoré nikdy úplne neuspokojí vaše vnímanie reality – je to totiž z hmotného hľadiska čisto subjektívny postoj obmedzený uhlom pohľadu a nedokonalosťou našich fyzických zmyslov. Naopak náš vnútorný svet je celý vesmír, nekonečný a nepolapiteľný s potenciálom, ktorý si určujeme my sami stupňom fantázie, predstavivosti a vizualizácie. Čo prebúdza naše intuitívne vnímanie reality akolo nás a v nás, pričom intuícia tvorí premostenie fyzického hmotného a duchovného nehmotného vesmíru, inak povedané samotnej jedinej komplexnej reality.  

Tým pádom je iba na nás nakoľko my sami chceme realitu vedieť precítiť takú, aká je … na to však musíme prísť iba vlastným odhodlaním a pričinením … ako ďalej píše autorka:

Jednoduché stratégie na osvojenie si liečivej sily vlastnej predstavivosti:

Opýtajte sa seba: “Čo môžem spraviť s úplnou ľahkosťou, aby som sa dostal/a zo stresovej situácie?” a vnorte sa do svojej čistej predstavivosti

Dýchajte do predstavivosti a vytvorte jej tým dostatok priestoru na rozpínanie

Využite aktívnu predstavivosť (proces pomenovaný už Carlom Jungom) ako most medzi vedomím a podvedomím tvoreným výkladom snov, denným snením a vizualizáciou

Nech vás postretne v živote akýkoľvek stres či choroba, vždy na to nazerajte ako na film … Ako sa to stalo? Čo mi pomôže vyliečiť sa? Uchovajte si obraz, predstavu či pocitový vnem ako skúsenosť.

Zaviažte sa podniknúť určité kroky, aktivitu … poznačte si, čo z prežitého a uvedomeného vyššie najviac viaže na seba podstatnú energiu a vyvoďte si z toho poučenie … povedie ma moje konanie k vyslobodeniu?

Venujte sa vo väčšej miere tomu, čo milujete … zmena postoja sa odvíja od maličkosti ako obľúbená pieseň, cvičenie, príchuť žuvačky či čerstvé kvety, čo omnoho zvyšuje vašu energetické vibrácie, ktoré zlepšuje súhru kritického myslenia a rozhodovania sa

Venujte značnú pozornosť znameniam, symbolom a prítomnosti. Vnímajte spätne, vyhodnocujte a merajte dôsledky, aby ste vedeli a chápali, čo nefunguje a posilnite konanie, ktoré vychádza.

Pamätajte, že realita je taká, akou si ju sami vysnívame, no i pretavíme do subjektívnej skutočnosti – do hmoty. Pretože všetko to, čo si vieme predstaviť, môže aj existovať na fyzickej úrovni. V tejto transformácií nám pomáha energia nasledujúca náš neotrasitelný zámer.

… s mojim voľným prekladom vybraných častí a osobnými vsuvkami 😀

Zdroj

Reklamy