Značky

, , ,


Zákon odpustenia je duchovným „zákonom“ ak čelíme zdravotným problémom, potom naším problémom je často odpustenie. Ak sa chceme vyliečiť, musíme druhým odpustiť. Bez odpustenia nemôžeme očakávať, že naše uzdravenie bude permanentného rázu.

Je prekvapujúce, koľko ľudí sa snaží uzdraviť, bez toho že by sa predtým snažili zbaviť emócií, ktoré ich chorobu spôsobili. Zdravie nemôže prebývať v tele, ktoré je plné jedov vytvorených neschopnosťou odpúšťať.

Na odpustení nie je nič nepríjemné

Medzi najväčších liečiteľov všetkých dôb patrili Kahunovia z Havaja, ktorí boli prostredníctvom svojich jasnovidných schopností a ďalších neštandardných techník schopní chodiť po rozžhavenom drevenom uhlí, predpovedať budúcnosť, meniť počasie a zázračným spôsobom liečiť chorých.
Max Freedom Long strávil dlhé roky skúmaním ich tajomstiev, o ktorých píše vo svojej fascinujúcej knihe „Tajomná veda ukrytá za zázrakmi“. Zistil, že poznajú liečebné princípy doporučované modernou psychológiou. Kahunovia si boli napríklad vedomí skutočnosti, že odstránenie pocitov viny (čo popisovali ako „čosi, čo človeka vo vnútri hlodá“) je jedným z prvých zákonov liečenia. Tento stav dosahovali prostredníctvom „obradu odpustenia“, ktorý sa ukázal ako veľmi účinný rituál prispievajúci k vyliečeniu.

Na akte odpustenia nie je nič nepríjemného či zahanbujúceho. Váš „obrad odpustenia“ môže byť jednoduchý. Odpustiť druhému neznamená, že sa musíte pred tými, ktorý vám nejakým spôsobom ublížili, ukláňať. Znamená to ale, že by ste sa mali vzdať pocitov, ktoré nie sú namieste. Vo väčšine pripadov nie je nutný fyzický kontakt s tými, ktorým si prajete odpustiť. Ak sa tak stane, potom to bude súčasťou liečebného procesu. Ak zmeníme svoje postoje voči druhým, podvedome zmenia svoje postoje voči vám.

Ako odpúšťať

Existuje veľmi jednoduchý spôsob, ako odpustiť. Každý deň povedzte a premýšľajte o týchto slovách: „Tým, ktorí mi nejakým spôsobom ublížili, odpúšťam.“ Niekedy je nutné byť vytrvalý a dôsledný. Prvé slová odpustenia nemusia zmeniť naše postoje a priniesť kľud, ktorý hľadáme, aj keď môže dôjsť k istému zlepšeniu. Tieto negatívne pocity nevznikli behom jedného dňa a jeden deň nestačí na to, aby sme sa ich zbavili.

Frustrovaná, obézna, rozvedená žena sa dozvedela o liečivej moci odpustenia a došla k záveru, že je to liek na kopu jej problémov. Rozhodla sa, že odpustí. O týždeň neskôr s nadšením povedala svojej priateľke: „Každému som odpustila!“ Avšak niekoľko týždňov potom, čo liečivá sila odpustenia začala prinášať prvé výsledky, si svojej priateľke posťažovala: „Nevedela som , že som nenávidela toľkých ľudí.“ V snahe prekonať svoje zdravotné problémy táto žena v domácnosti pravideľne opakovala slová odpustenia: „Odpúšťam všetkým, ktorí potrebujú moje odpustenie. Ja aj oni sme slobodní.“ Tej noci mala sen, v ktorom si spomenula na svoje silné pocity nenávisti voči jednej príbuznej, ktorú naposledy videla pred dvadsiatimi rokmi. Zvolala: „To nie je pravda. Nič proti tebe nemám. Odpúšťam ti.“ Keď hovorila tieto slová, prebudila sa a uvedomila si, že došlo k aktu odpustenia. Napriek tomu, že si tejto nenávisti nebola vedomá, ani si ju nepamätala, keď sa snažila všetkým odpustiť, jej podvedomie si na ňu spomenulo, aby tento vzťah mohol byť vyliečený.

Nemusíte si byť vedomí toho, komu by ste mali odpustiť. Ako je vidieť, nie je to nutné, často krát je nám to odhalené našou snahou odpustiť. Jedinou požiadavkou je, aby sme boli ochotní opakovať slová odpustenia a tie sa potom postarajú o zbytok.

Skutočné odpustenie nie je záležitosťou jedného dňa. Vyžaduje to čas a vytrvalosť, pretože ku zmene musí prísť aj na úrovni nášho podvedomia.

Milionarové tajomstvo zdravia

Pocity závisti, odsudzovanie, hnev, túžba odplatiť zlo či niekoho poškodiť sú veci, ktoré sú zhubné pre vašu dušu a vaše zdravie. Musíme odpustiť rany minulosti, nie pre dobro druhých, ale pre naše vlastné dobro. Milionár na dôchodku, ktorý nedávno oslávil sedemdesiatku, sa so mnou podelil o svoje tajomstvo neuveriteľnej vitality, úspechu v podnikaní a osobného šťastia, ktorého súčasťou bola aj jeho mladšia nevesta:

„Niekoľkokrát do týždňa hrám s niekoľkými mojimi priateľmi golf. Nie sú to rovnocenný súperi, pretože počas desiatich rokov sa ich zdravotný stav podstatne zhoršil. Dôvod ich problémov je takýto: neustále sa pozerajú do minulosti, hovoria o problémoch, ktoré mali ako podnikatelia pred mnohými rokmi, a o ľuďoch, ktorý im ublížili. Neustále druhých kritizujú a nachádzajú na nich chyby. Tieto ich postoje zničili ich zdravie, aj ich schopnosť hrať golf.Už pred mnohými rokmi som objavil, že musím neustále odpúšťať, ak chcem zostať zdravý a šťastný. Odpustenie je jednoduchšie, než si väčšina ľudí myslí, hlavne ak sa to stane našim zvykom. Všetko čo teraz mám, čo sa týka zdravia a osobnej spokojnosti, dlžím svojej schopnosti odpúšťať rany minulosti.

Zväzujúca moc nenávisti

Ak niekoho nenávidíte, potom ste ku nemu pripútaný citovým putom, ktoré je silnejšie ako oceľ. Jediným spôsobom, ako sa dá toto puto zničiť, je odpustenie.

Počas automobilovej nehody bola vážne zranená zdravotná sestra. Keď sa uzdravila, vrátila sa do práce. Muž, ktorý bol za nehodu zodpovedný, bol opakovane opitý prijímaný do nemocnice, kde pracovala. Nenávidela ho a odmietla sa o neho starať. Jej nadriadení ju uistil, že v tomto prípade nebude zverený do jej starostlivosti. Jednej noci nebol na jej oddelení dostatok ošetrujúceho personálu a keď sa na dispečingu rozsvietilo svetlo izby, kde bol onen muž hospitalizovaný, bola jedinou sestrou, ktorá mu mohla pomôcť. Vzhľadom k tomu, že jej nič iného nezostávalo, priniesla mu potrebné lieky. Keď vstúpila do izby spoznal ju a začal hovoriť o nehode. Povedal jej, že mal obavy o jej finančnú situáciu, pretože vie, že je vdova s niekoľkými deťmi. Keď onej noci spolu hovorili, požiadal ju o odpustenie a ona mu vyhovela. V jej duši zavládol pokoj. Udivujúcou vecou je, že krátko potom bol onen muž z nemocnice prepustený a už sa do nej nikdy nevrátil. Je zrejmé, že si prial, aby mu odpustila, a keď sa tak stalo, zmizol z jej života.

Formula odpustenia

Tým, ktorých máme tendenciu nenávidieť, či ich kritizovať, odpustíme ľahšie, ak si uvedomíme následujúcu vec: sú to božie deti, ktorí dočasne zišli z cesty. Ak vstúpili do vášho života, je to preto, ž podvedome od vás očakávajú, že im pomôžete nájsť cestu, z ktorej zišli. Dajte im to najlepšie, čo im nôžete ponúknuť, a nebudú vám znepríjemňovať život. Ak odpustíme druhým, potom tento náš akt má vplyv na druhých a skôr či neskôr oni odpustia nám.

Mnohokrát sa ľudia zriekajú svojej zodpovednosti odpustiť: „To nie je môj problém. Nemám, čo odpustiť.“ Ak máme však nejaký problém, je zrejmé, že je tu niečo, čo by sme mali odpustiť. Každý, kto čelí nejakým problémom, má potrebu odpustiť. Každý, kto sa nachádza v nepríjemnej situácií musí odpustiť. Kedykoľvek máme čo dočinenia s bolesťou, nedostatkom toho či onoho, nepríjemnosťami akéhokoľvek druhu, jen nutné, aby sme odpustili. Jedno príslovie znie: „Ten, ktorý nie je schopný odpustiť, ničí most, cez ktorý musí prejsť.“ Ak sa nemení naša situácia k lepšiemu, je načase, aby sme odpustili. Často sa daný stav nemení do tej doby, než daný človek druhým odpustí.

Keď sa opakuje stále jeden problém

Často sa jeden problém opakuje do tej doby, než odpustíme. Ďalšia žena v domácnosti čelila problému, ktorého pôvod sa snažila pochopiť. Jej predchádzajúce manželstvo skončilo úradným úmrtím jej mladého manžela. Behom druhého manželstva, ktoré nasledovalo, si čoskoro uvedomila, že čelí rovnakým problémom ako vo svojom prvom manželstve ak keď žila v inom meste a s inými ľuďmi.

Jej hlavným problémom bola jej svokra, ktorá nebola ochotná ju prijať; neustále zasahovala do chodu jej domácnosti a snažila sa jej manžela ovládať. Jedného dňa sa táto žena začala modliť: „Otče, čo je príčinou tejto situácie?“ Na myseľ jej prišla myšlienka: „Mala si problémy so svojou prvou svokrou. Aj ona sa snažila vraziť klín medzi teba a tvojho manžela. Nikdy si jej neodpustila. To je dôvod, prečo čelíš opäť tomu istému problému.“  Uľavilo sa jej, že na svoje problémy našla odpoveď a denne vysielala svojej prvej svokre tieto slová: „Odpúšťam ti. Všetko, čo medzi nami stále je, je preč.“ Rovnaké slová adresovala aj svojej terajšej svokre. Jej situácia sa potom začala postupne zlepšovať.

Jeden duchovný prehlásil, že keby Ježiš na kríži nepovedal: „Otče, odpusti im, lebo nevedia čo činia,“ nedošlo by k Jeho vzkrieseniu. Ten, ktorý odpustí, získava nad danou situáciou kontrolu. Situácia sa začne meniť. Odpustenie je magnetická sila priťahujúca k sebe dobro.

Účinný liek

Odpúšťať musíme nie len druhým, ale aj sami sebe. Sebeodsudzovanie vedie k nechceným zmenám týkajúcich sa zdravia, aj našich financií. Niekedy máme pocit, že nám život nedoprial to, na čo máme právo, ale dal nám nešťastné detstvo, úmrtie rodiča či nedostatok vecí materiálneho rázu. Niekedy viníme za svoje problémy Boha namiesto toho, aby sme si uvedomili, že za svoje problémy si môžeme sami.

Kansaský podnikateľ Charles Fillmore popísal liek, ktorému vďačí za svoje uzdravenie, následovne:

„Každému z nás sa ponúka následovný liek na každú chorobu: Vyhraďte si každú noc polhodinu na to, aby ste odpustili každému, ku komu cítite antipatie. Ak sa bojíte nejakého zvieraťa, vyšlite mu pocity lásky. Ak ste niekoho obvinili z toho či onoho, ak ste o niekom nehovorili dobre, ak ste niekoho kritizovali, v duchu ho požiadajte o odpustenie. Ak s niekým nevychádzate, urobte všetko pre to, aby ste tento vzťah zlepšili. Uvedomte si, že všetci ľudia sú v podstate dušami, a vyšlite im svoju lásku. Žiadnu noc nezaspávajte s pocitom, že máte nejakého nepriateľa. V duchu niekoľkokrát opakujte:

„Odpúšťam každému, kto potrebuje moje odpustenie. Boh je láska a bolo mi odpustené. Božia láska je schopná vyriešiť všetky moje problémy. S vedomím tejto skutočnosti sa nemusím ničoho obávať.“

Ako už bolo povedané, naše slová môžu spôsobiť, že nám druhí odpustia. Žena v domácnosti mala pod každou pažou nádor. Mala strach navštíviť svojho lekára, uvedomujúc si, že by jej mohli oznámiť nevyliečiteľnú diagnózu. To tej doby, než sa dozvedela o liečivej moci odpustenia, mal pocit, že jej modlitby nie sú vypočuté. K ničomu dramatickému, čo sa jej zdravotného stavu týka, nedošlo ani potom, čo druhým každý večer odpustila. Ku zmene došlo až potom, ako v duchu druhých požiadala, aby je odpustili. Nádory sa začali postupne zmenšovať až nakoniec celkom zmizli.

Ak chcete, aby vám druhí odpustili, použite tieto slová: „Odpustili mi všetci tí, ktorí majú potrebu, aby mi odpustili.“ Môžete si byť istý tým, že: Odpustenie lieči všetky choroby. Odpustenie robí slabých silnými. Odpustenie mení zbabelcov na odvážnych mužov a ženy. Odpustenie nás činí múdrymi. Vďaka odpusteniu sa smutní ľudia stávajú šťastnými. Odpustenie je schopné odstrániť čokoľvek, čo stojí medzi vami a vašim dobrom.

Catherine Ponderová

Reklamy