Značky

, , , , , , , , , , , ,


… Prítomný okamih …

Je taký, aký je. Pozorujte, ako ho vaša myseľ klasifikuje, ako táto klasifikácia – toto neustále zotrvávanie v posudzovaní – vytvára bolesť a utrpenie. Pozorovaním procesov v mysli sa vám podarí vzdialiť sa od jej vzorcov odmietania a dovolíte prítomnému okamihu existovať.Okúsite pocit vnútornej nezávislosti na vonkajších podmienkach – skutočný, vnútorný pokoj. Uvidíte, čo sa potom stane a ak to bude potrebné alebo možné, riaďte sa tým.

Prijmite prítomnosť – a potom konajte. Nech prítomný okamih prináša čokoľvek, prijmite to, akoby ste si to vybrali sami. Vždy s ním spolupracujte, nebráňte sa mu. Urobte si z neho svojho priateľa a spojenca, nie nepriateľa.

Tým zázračne zmeníte celý svoj život.

Eckhart Tolle, Sila prítomného okamihu

… z filmu Pokojný Bojovník …

Reklamy