Značky

, , , , , , , , , , ,Zvuk je formou energie, která se projevuje jako slyšitelný zvuk (16 Hz do 20 kHz). Zvuky pod slyšitelnou hranicí neslyšíme, ale můžeme je vnímat povrchem těla – označujeme je jako infrazvuk a zvuky nad slyšitelnou hranicí (do 50 kHz) jako ultrazvuk. Zvuk vzniká vibracemi, a to od hluku motoru a automobilu až po hvízdání průvanu skrze okno. Sloni slyší zvuky pod slyšitelnou hranicí a na druhou stranu delfíni a netopýři vnímají zvuk nad slyšitelnou frekvenci, a to až do frekvencí okolo 150 kHz.

Rostliny rostou nejlépe časně ráno – je to tím, že v tuto dobu nejvíc zpívají ptáci? Víme, že zpěv vyšších tónin může způsobit lavinu nebo tříštit křišťálové sklo. Jaký vliv má hudba na lidské tělo a na společnost? V tomto textu se budu zabývat poslechem hudby a uměním naslouchání, které mají potenciál uzdravit tělo, posílit mysl a rozvinout tvořivého ducha. Hudba uvolňuje svalové napětí, nervozitu a otupělost a obnovuje vnímání vlastní osoby. Můžeme se naučit přepínat své zvukové kanály se stejnou lehkostí, s jakou přepínáme programy v televizi, abychom dosáhli kýženého výsledku.


Když jde vše hladce, jsme sladění či v souladu s ostatními a s okolním světem. Když něco vázne, jsme „mimo“ nebo v nesouladu. Doufáme, že si ve vztahu budeme „notovat“, „hrát na jednu strunu“ nebo komunikovat „na stejné vlnové délce“. Obdivujeme úředníka, který umí „vyladit smlouvu“, a nadšeně fandíme týmu, jenž je schopen soupeři „zahrát pěkně od podlahy“. Toužíme mít posluchače. Od právníka chceme, aby „nezmeškal ani jednu dobu“. Lehká hudební kulisa nám umožní „uhodit na stejnou strunu“, harmonizovat se nebo sladit s okolím. Hraná hudba s námi buď ladí, nebo neladí.

Léčení hudbou spočívá v tom, že naučíme tělo, mysl a srdce objevovat a hrát vlastní hudbu, nikoli partituru, kterou nám diktují společenské normy a naučit se sjednotit náš vědomý život se životem podvědomým. Dostat tělo do rovnováhy vyžaduje, aby člověk pozoroval orchestr jako celek a dokázal ho přesně odhadnout: současnou kondici a minulé prožitky, vnitřní sílu, potenciál zlepšování. Při léčení hudbou člověk začíná být více přítomný a stává se celistvou bytostí, žijící v harmonii a rovnováze. Cílem léčby hudbou je to, že objevíme vlastní jedinečnou píseň či hlas a splyneme s ní v jedno tak, jako se stáváme nedílnou součástí ostatních písní, rytmů a nástrojů v symfonii života.

Dávní léčitelé se snažili překlenout vzdálenost mezi normálním a vyšším vědomím, a to často pomocí talismanu, hudby a zvuku. Při léčení byly důležité 3 prvky – šaman (doktor), pacient, neviditelný (duch), který vykonával práci mezi světy. Léčitelé používali hudbu k tomu, aby pomohli postiženému sjednotit mysl s tělem a soustředit se na původ a příčinu jeho vlastního zdravotního stavu. Tento proud zvuků pomáhal nastartovat pacientovu vůli a urychloval jeho zotavení po stránce tělesné a psychické. Ze všech hudebních nástrojů, jež se používají k léčení, dosahuje nejsilnějšího vlivu buben.

Léčení hudbou chce čas, trpělivost a lásku, a tím, že nasloucháme a jednáme soucitně. Hudba léčí, ale není na předpis. Místo choroby je třeba řešit nervozitu, bolest a osamělost, které se k chorobě váží. Hudba se užívá ke stanovení diagnózy (povzbuzuje nemocné ke sdílnosti), ke zlepšování motorických funkcí, k rozvoji komunikace s terapeutem nebo příbuznými a k podpoře konvenční léčby. Léčení je součásti holistického přístupu, který kombinuje zvukovou terapii (poslech, zpěv, tónování, monotónní zpěv) s úpravou jídelníčku, cvičením a meditací. Hudba pomáhá si znovu vypěstovat důvěru ve vlastní schopnost otevřít hlas bez obav, že nás okolí potrestá nebo umlčí.

Nejmocnějším léčebným médiem je náš vlastní ozdravný systém: váš sluch, hlas a volba hudby či zvuků, které můžeme sami vydávat. Alternativní disciplíny léčby mysli a těla a tvořivé arteterapie pacientům umožňují, aby zvládali stres, vysoký krevní tlak, zažívací potíže, a přitom užívali podstatně menší množství léků. Není to jen o uzdravování, ale užívání hudby snadno a levně k tomu, aby se zlepšila kvalita našeho běžného života. Máme právo na zvukové narození, na to, abychom opustili místo váhání a strachu a vstoupili do světa volby a osobní síly. V hudbě se skrývá mapa, která umožňuje sjednotit soustavy různých druhů inteligence a použít je v pestré škále oborů z oblasti zdraví, vzdělání a obchodu.

Výzkum ukazuje, že způsob, jakým se naše svaly upínají a uvolňují, i to, jak spíme, mluvíme, přemýšlíme a strachujeme se, máme napsáno v sobě, a to v našich buňkách. Při onemocnění nebo nehodě je díky poruše vibrace sled DNA změněn. V takovém případě je třeba použít vybraný prvotní zvuk jako formu a šablonu, která přejede přes narušené buňky a vrátí je zpátky do řady, a to tak, že opraví sled zvuku v jádru každé buňky. Pak se můžeme opět cítit celiství.

Hlučná tepavá hudba je pro uši škodlivá, avšak aby mohlo tělo růst, potřebuje bubnovat a hýbat se, zpívat a tančit, zbavovat se tlaku a nacházet vlastní přirozený rytmus. Příklad jednoho Američana – můj otec, který vyrostl na farmě, nepotřeboval rokenrol. Každý den až do jedné odpoledne dával seno do žoků intenzivním pohybem boků (pánve), který pomáhá tělu dospívajícího člověka, aby se vyvíjelo. Pokud tělo takový ventil nemá, pokud lidé nemají příležitost pulzovat, kroužit a vrtět se dokolečka, společnost vyrukuje s někým, jako je Elvis Presley.

Populární hudba často pomáhá uvolňovat potlačené emoce dysfunkčního dětství nebo napětí dospívání. Hudba k filmům Walta Disneyho a hudba New Age nejpozitivněji ovlivnila náladu 255 žáků 1. a 2. tříd, přičemž klasická hudba se drží na 3. místě.

Zdroj – internet, Mozartův efekt – Don Campbell

Prevzaté

Reklamy