Značky

, , , , , , , , , , , ,


Jedného dňa sa na kukle objavil malý otvor. Človek si sadol a
pozoroval motýľa niekoľko hodín ako zápasí a snaží sa dostať
cez ten malý otvor.

Potom sa zdalo, že jeho pohyb ustal. Vyzeralo to, že sa to nedostalo až tam kam by malo a nemohlo to ďalej pokračovať.


Tak sa človek rozhodol, že motýľovi pomôže, vzal nožnice a  kuklu otvoril. Potom sa motýľ ľahko ukázal. Ale mal slabé, drobné telo a scvrknuté krídla.

Človek ho ďalej sledoval, pretože čakal, že každú chvíľu roztvorí krídla, roztiahne ich a zväčší, tak aby boli schopné uniesť jeho telo, čakal, že sa stanú pevné. Nič také sa nestalo! V skutočnosti strávil motýľ zbytok svojho života len lozením so svojim slabým telom a so scvrknutými krídlami. Nikdy nebol schopný lietať.

Čomu človek vo svojej dobrosrdečnosti a dobrej vôli neporozumel bola obmedzujúca kukla a zápas, ktorý bol potrebný na to aby sa motýľ dostal cez malý otvor, bol to boží spôsob, ako dostať tekutinu z tela do krídel motýľa, aby boli
schopné lietať, keď sa raz z kukly oslobodí.

Niekedy je zápas presne to čo v živote potrebujeme. Ak by Boh pripustil prežiť náš život bez prekážok, mohlo by nás to ochromiť. Neboli by sme takí silní akoby sme mohli byť. Nikdy by sme neboli schopní lietať.

Požiadal som o silu …
A Boh mi dal starosti aby ma posilnil.

Požiadal som o múdrosť …
A Boh mi dal problémy aby som ich riešil.

Požiadal som o hojnosť …
A Boh mi dal rozum a svaly aby som pracoval.

Požiadal som o odvahu …
A Boh mi dal prekážky aby som ich prekonával.

Požiadal som o lásku …
A Boh mi dal problémových ľudí aby som im pomohol.

Požiadal som o priazeň …
A Boh mi dal príležitosť.

… Nedostal som nič z toho o čo som požiadal …
Ale dostal som všetko to, čo som potreboval.

Reklamy