Značky

, , , , , , , , , , , , , , ,


1. Pochopenie energie

Všetko, čo existuje, má základné energie, ktoré tieto formy existencie – či už je to človek, zviera, rastlina, kameň, planéta alebo univerzum – podporujú a udržujú. Všetko hmotné ( aj človek ) sa skladá z atómov, ktorých pohybom vzniká elektromagnetická energia. Naša planéta Zem, otáčajúc sa okolo svojej osi, produkuje neobyčajne silnú energiu, ktorá vyžaruje zo stredu planéty smerom von a je súčasťou všetkého, čo je na Zemi. Je vedecky dokázané, že aj z vesmíru dopadajú na našu planétu obrovské kvantá energie, ktorá ovplyvňuje všetky javy a deje na našej planéte asi 7x viac než energia zemská. Existujú tiež silové dráhy elektromagnetickej energie, ktoré križujú Zem a tam, kde sa pretínajú, vzniká miesto s veľmi silnou energiou.

Nebojte sa slova „ENERGIA“! Otvorte vaše brány vnímania a nebojte sa energie hľadať, cítíť, akceptovať a pracovať s nimi. Sú našou súčasťou a čím rýchlejšie ich pochopíme a akceptujeme, tým rýchlejšie môžeme duchovne rásť, rozvíjať sa, zbavovať sa strachu a liečiť sa.Miesta stretu týchto dvoch síl – alebo energetické centrá – sa nachádzajú tiež v telách zvierat a ľudí. Každý máme 7 hlavných energetických centier umiestnených v stredovej línii pozdĺž chrbtice, ktorým hovoríme „čakry“.

Prijať predstavu, že sme energetické bytosti, môže byť dosť ťažké a mätúce, zvlášť, keď ste sami žiadne vlastné energetické pole nezaznamenali. Väčšina z nás na to proste nie je vybavená. Nikto nás nenaučil, ako ho rozpoznať a porozumieť mu. Naša kultúra je zameraná veľmi materialisticky a uznáva najmä to, čo je hmotné. Žiť však ako bytosti, ktoré svoju energiu a dušu nechávajú ležať ľadom, by nám však stačiť nemalo.

Určite každý z vás už niekedy vlastnú energiu a intuíciu vnímal. Len si spomeňte, koľkokrát ste zareagovali určitým spôsobom a pričítali ste to „šiestemu zmyslu“, koľkokrát ste stretli ľudí, u ktorých ste mali pocit, že vám energiu uberajú alebo vás priamo nabíjajú, čo máme na mysli, keď povieme, že to medzi nami „zaiskrilo“ atď. To je práve tá energia. Energia, ktorú sa musíme naučiť rozpoznať a ovládnuť.

Ak totiž bude zdravá vaša energia, bude zdravé nielen vaše telo, ale i váš život. Zistíte, kto a čo ste a čo chcete od života, a nájdete cestu, ako to dosiahnuť.

2. Anatómia aury

Dôležitým aspektom energetického systému je „aura“, pásy svetla, ktoré obklopujú všetky živé predmety. Aura neexistuje nezávisle na prírode. Človek ju získa v dôsledku stretu 2 energetických polí – jedno pole vystupuje zo Zeme, druhé sa znáša dole z vesmíru. Tieto opačné magnetické sily prejdú telom, a tak vznikne aura. V hlavných bodoch ich stretu pozdĺž chrbtice sa nachádzajú energetické centrá – čakry.

Viaceré vedecké štúdie dokázali pomocou vysokofrekvenčných snímkov existenciu farebných paprskov – aury, vyžarujúcich napr. z ľudských prstov, zo zvierat alebo rastlín. Aura má veľmi špecifické zloženie: skladá sa zo 7 vrstiev. Vyzerá podobne ako ruská „matrioška“, pričom fyzické telo je prvá a najmenšia časť, ktorú obklopujú vrstvy aury a každá ďaľšia je väčšia než tá predchádzajúca. Všetky vrstvy sa navzájom prelínajú. Ľudská bytosť teda pozostáva z fyzického tela a 7 jemnohmotných „tiel“ energetických. Naše fyzické telo je do nich vnorené podobne ako ľudský zárodok v plodovej vode. A podobne ako ľudský plod sme týmito 7 energetickými telami zásobovaní a živení. Každé z nich je iné a odlišné a má svoje jasne definované funkcie. Telá sú prepojené a navzájom závislé a aby sme mohli byť zdraví, musia byť zdravé aj ony.

3. Obsah (7 vrstiev) ľudskej aury

Prvé a najzreteľnejšie je telo fyzické. Je potrebné na pobyt vo fyzickom svete, ale nie sme len ním. Je to dopravný prostriedok, auto, ktoré nás zavezie, kam potrebujeme. Toto telo je naša ochrana. Je veľmi hutné: tvorí ho predovšetkým voda, bunky, toxíny a minerály. Je vyživované jedlom. Nervová sústava a mozog sú jeho „komunikačnou službou“. Väčšina z nás rozumie stavbe ľudského tela a vďaka tomu sa oň stará. Pokiaľ sa ale o seba chceme starať správne, musíme si okrem anatómie fyzického tela uvedomovať aj anatómiu aury. Choroba fyzického tela je prejavom zlyhania či porušenia jednej z vrstiev aury. Ak sa pracuje len s fyzickým telom, pričom korene potiaží sú vo vašej energii, bude takéto liečenie len dočasné! Zdravý človek je totiž len ten, ktorý má zdravú aj auru!

Presnou kópiou fyzického tela je telo éterické. Vystupuje priamo z neho a kopíruje jeho obrysy, je však väčšie a presahuje ho o 3-5 cm. Existencia tejto energie bola zistená v 50-tych rokoch minulého storočia a zachytená Kirilianovou fotografiou. Práve na tejto úrovni existujú energetické dráhy, známe ako meridiány, s ktorými pracuje napr. tradičná čínska medicína. Éterické telo môže mať rôznu farbu a je v podstate energetickým dvojčaťom tela fyzického. Práve preto je tak spoľahlivým ukazateľom fyzického zdravia. Každá zmena vo fyzickom tele sa do neho premietne a naopak.

Emočné (pocitové) telo je od fyzického vzdialené 5-10 cm. Je to telo pocitov a emócií. Vo svojom vnútri je v neustálom pohybe, voľne v ňom kmitajú rôzne zhluky, ktoré sa spojujú a rozpojujú. U emočne zdravého človeka je takýto pohyb bezproblémový a nevyžaduje žiadne úsilie. Aj u tejto energie sa farba mení. Negatívne emócie ako zlosť, agresivita, strach, nenávisť, beznádej… spôsobia, že sa energia prestáva pohybovať a začne sa kumulovať, stagnovať a vytvárať emočné bloky, čo nakoniec môže prerásť v trvalý stav. Ten sa znova premieta aj do fyzického tela a spôsobuje závažné zdravotné komplikácie. Prečo nás niektorí ľudia priťahujú a iní nie? Príčinou je práve ich emočné telo, ktoré nás vzhľadom na to naše buď priťahuje alebo odpudzuje.

Mentálne telo tvorí 3. vrstvu aury. V tomto tele sa zjavujú myšlienky, znalosti a skúsenosti. Presahuje telo fyzické o 10-20 cm a tiež kopíruje jeho obrysy. Je svetložlté a ak sa človek intenzívne venuje duševnej činnosti, má táto energia tendenciu sa rozpínať a stáva sa jasnejšiou. Veď určite ste aj vy sami, keď ste niečo pochopili, použili slová „mám v tom jasno!“ Aj na tejto úrovni existujú zhluky, ktoré môžu stagnovať v pohybe, pokiaľ je naša myseľ uzavretá, neprístupná a negatívna. Všetky naše myšlienky, predstavy a spomienky nesú so sebou určitú mieru energie, z ktorej sa toto telo skladá. Spojenie s negatívnou emočnou energiou (napr. bolestná spomienka vyvolávajúca smútok, strach…) môže byť príčinou dlhoročného úbytku energie a zdravotných komplikácií vo fyzickom tele. Každý sa dostáva v živote do situácií, ktoré sú problematické. Je na nás, aby sme im nedovolili zanechať v našej mentálnej energii „špinavé“ stopy. Hlavnú úlohu tu zohráva náš prístup.

Astrálne telo tvorí 4. vrstvu aury. Vystupuje z fyzického tela vo vzdialenosti 20-30 cm a zdravé má najčastejšie farbu ružovú, zelenú, tyrkysovo modrú či striebornú. Spája nižšie telá s nasledujúcimi vyššími a zmiešava tak fyzicky orientované pocity a uvedomenie s tými duchovnými. Dáva nám možnosť realizovať lásku a prepája nás s ľuďmi, s ktorými máme nejaký vzťah. Tvárny charakter tejto energetickej vstvy je jeden z dôvodov, prečo často obsahuje, uchováva a formuje väzby alebo záväzky medzi ľuďmi. Jej rozmery sú ovplyvňované aj prítomnosťou či absenciou milovaných osôb, lásky všeobecne alebo rôznych väzieb. Táto vrstva korešponduje s problémami srdca, súčasnými či potencionálnymi, a s problémami vo vzťahoch.

Intuitívne telo (paralelné pole) je 5. vrstvou aury. Podobá sa akémusi kontajneru obsahujúcemu všetky predchádzajúce telá a jeho tvar je určovaný zvonku dovnútra. Pripomína modrý ovál vzdialený od fyzického tela 50-85 cm. Mení formu a tvar paralelnej dimenzie a namiesto priameho zobrazenia ju do nás premieta ako zrkadlový obraz. Prostredníctvom 5. vrstvy aury ako prístupového bodu sa môžeme poučiť o našich súčasných voľbách a ich možných následkoch. Spája nás s rovinami možností, takže si môžeme zvoliť názory, pravdy a skutočnosti, ktoré nás vyjadrujú čo najvernejšie. Pretože sa dá jedna pravda vyjadriť tisícimi spôsobmi, je na mieste otázka: „Ktorá voľba je vhodná pre mňa?“ Táto vrstva nám na ňu pomáha odpovedať. Môžeme tu tiež vnímať následky našich alebo cudzích odsudzovaní, kritických informácií a negatívnych manipulácií.

Svetelné telo tvorí 6. vrstvu aury. Vyzerá ako slniečko vyžarujúce zo svojho obvodu teplo vo vzdialenosti asi 90 cm od fyzického tela. Táto energia býva zobrazovaná ako svätožiara na ikonách svätých alebo obrazoch Krista a anjelov. Vďaka nej získavame prístup k vyšším, kvalitnejším pocitom, myšlienkam a možnostiam prejavu. Táto vrstva aury zlučuje nutnosť voľby a následku s pravdou univerzálnej lásky a podpory. Tu čerpáme z vyšších právd, z ktorých môžeme tvoriť obrazy uskutočniteľné vo fyzickej realite. Energia prijímaná cez túto vrstvu vyživuje všetky naše aspekty vrátane duše.

Duchovné (kauzálne) telo je 7. vrstvou aury. U väčšiny ľudí má vajcovitý tvar a rozširuje sa do vzdialenosti okolo 1m od fyzického tela. Zasahuje do vedomej i nevedomej roviny, ovplyvňuje epifýzu a mozgovú kôru a rozširuje schopnosti procesu myslenia. Je zložito spojené s mozgom a chrbticou, ktoré regulujú všetky životné funkcie. Chráni celú auru pred znečistením vonkajšími silami a vplyvmi. Predstavuje tzv. „harddisk“ života. Je to náš spirituálny vzor, cez ktorý sa dokážeme spojiť s duchom a byť s ním zajedno.

4. Čakry a farby

Ľudská aura má oblasti, ktoré slúžia ako skladiská energie. Nazývajú sa „čakry“. Keďže aura je výsledkom vzájomného pôsobenia dvoch silových polí, v miestach stretu týchto dvoch polí pozdĺž chrbtice vznikajú farebné energetické víry s veľkou zásobou prijatej energie – čakry – ktorú ďalej rozdeľujú do fyzického tela. Čakry tak ovplyvňujú telesný, emocionálny, mentálny a duchovný stav človeka. Každá čakra pracuje na svojej optimálnej frekvencii, ktorá zodpovedá konkrétnej farbe a zvuku. Blokády v jednej čakre sa pri dlhšom trvaní prejavia vždy aj v ostatných čakrách, čo sa znova odrazí v destabilizácii zdravotného stavu a psychiky človeka. Človek má 7 základných čakier, umiestnených v stredovej línii tela pozdĺž chrbtice a každá má súvis a napojenie na príslušné energetické telo- aurickú vrstvu, ku ktorej náleží a svojim vírivým rotačným pohybom ju zároveň aktivuje, čím nás silne ovplyvňuje.

V tomto procese hrá významnú úlohu farba, ako jeden z atribútov čakry. To, čo vnímame ako konkrétnu farbu, sú v skutočnosti vlnové dĺžky aktívnej, pohybujúcej sa energie. Teda aj farba je energia. Každá vlnová dĺžka má svoje charakteristiky, ktoré nás určitým spôsobom ovplyvňujú. A tak sú farby v neustálej interakcii s našimy telami a tiež s našimy pocitmi a emóciami. Ak sa čakra pri narušení vyznačuje príliš nízkou úrovňou energie, dochádza k úbytku jej farby. Naopak pri nadbytku energie je farby príliš veľa. Liečba čakry spočíva v uvedení jej farebných vibrácií do optimálneho stavu, aby sa mohli rozvinúť pozitívne vlastnosti príslušnej farby. Na tomto systéme sú založené rôzne terapie zaoberajúce sa liečením pomocou farieb.

5. Čakry-emócie-choroby

1. ZÁLADNÁ ČAKRA

Poloha: kostrč, oblasť genitálií
Farba:červená
Emócie pri bloku: veľký strach, hlavne o prežitie a hmotné zabezpečenie, ego, pýcha, lenivosť, hnev, komplexy menejcennosti, perfekcionizmus, nezvládnutá sexualita a vášne
Najčastejšie následky: poruchy hrubého čreva, prostaty, vaječníkov, sexuálne dysfunkcie, hemeroidy, problémy s nohami – bolesti, obehové problémy, kŕčové žily…

2. SAKRÁLNA ČAKRA

Poloha: oblasť brucha medzi lonovou kosťou a pupkom
Farba: oranžová
Emócie pri bloku: nadmerná psychická závislosť, neistota, úzkosť, beznádej, strach, neznášanlivosť, nízka sebeúcta, zadržané a nevyjadrené emócie, prílišné preberanie pocitov druhých, sebedeštrukcia
Najčastejšie následky: gynekologické problémy, poruchy menštruácie a problémy s plodnosťou, mykózy, choroby semenníkov, časté zápaly akéhokoľvek druhu a zápaly kĺbov, problémy s ľadvinami, nadľadvinami a močovým mechúrom

3. ČAKRA SOLAR PLEXUS

Poloha: nad pupkom pod rebrami – solárny plexus
Farba: žltá
Emócie pri bloku: splín, smútok, starosti a vytrvalé premýšľanie o nich, slabé sebavedomie, pocit bezmocnosti, ľútosti a viny, nerozhodnosť, hnev, agresia, zloba, nepriateľstvo, podráždenosť, odsudzovanie a ohováranie druhých, prehnaná starostlivosť a rozdávanie sa, prílišná zodpovednosť a prehnaná svedomitosť, potlačený a dovnútra obrátený hnev a zlosť, pocit zbytočnosti
Najčastejšie následky: choroby pankreasu (aj diabetes), pečene, žlčníka, žalúdka a tráviaceho traktu, poruchy sleziny a lymfatického systému

4. ČAKRA SRDCA

Poloha: uprostred hrudi medzi prsnými bradavkami
Farba: zelená a ružová
Emócie pri bloku: bolesť, smútok, krivda, sklamanie hlavne v citových záležitostiach, premenlivé a negatívne city, bezcitnosť, slabá sebeláska, nízke či privysoké sebavedomie, prehnaná starostlivosť o druhých a závislosť, absencia súcitu
Najčastejšie následky: srdcové vady a poruchy, problémy s tlakom, imunitné poruchy, alergie, astma, problémy priedušiek a pľúc, poruchy spánku, horná časť chrbtice

5. KRČNÁ ČAKRA

Poloha: hrdlo
Farba: modrá
Emócie pri bloku: odpor, hnev, znechutenie, nepriebojnosť, neschopnosť povedať nie alebo vyjadriť súhlas, prehnaná či nedostatočná zodpovednosť, strach komunikovať a vyjadrovať svoj názor, nutkavé predstavy a jednanie, strnulosť v zavedených vzorcoch, pocity viny, neochota počúvať
Najčastejšie následky: choroby štítnej žľazy, hrdla(aj angíny), čelustí, úst, hrtanu, hlasiviek, bolesti krčnej chrbtice a oblasti lopatiek, poruchy sluchu

6. ČAKRA TRETIE OKO

Poloha: uprostred čela medzi obočím
Farba: indigovo modrá
Emócie pri bloku: zmätok, labilita, disharmónia, chyby v sebehodnotení a v pohľade na svet
Najčastejšie následky: problémy s hypofýzou a hormonálnym systémom, rastové a vývojové problémy, bolesti hlavy a migrény, poruchy centrálneho nervového systému, slabá koncentrácia, pomalé myslenie, náchylnosť k schizofrénii, krátkozrakosť, ďalekozrakosť a poruchy zraku, ušné choroby (zápal stredného ucha)

7. KORUNNÁ ČAKRA

Poloha: temeno hlavy
Farba: biela, priezračná, fialová, purpurová
Emócie pri bloku: zúfalstvo, beznádej, depresie spojené so stratou zmyslu života, pocit oddelenosti a osamotenosti, nedostatok sebepochopenia, nemožnosť nájsť cestu a smer
Najčastejšie následky: nervové choroby (Parkinson, schizofrénie, záchvaty paniky, psychózy, mánie…), poruchy mozgu a mozgové nádory, poruchy imunitného systému-rakovina, poruchy epifýzy(funkcia „ladenia duše“), poruchy učenia, závažné depresie, bolesti hlavy, závrate
Prevzaté z : http://www.vitalhaus.sk/skryte-sily-v-cloveku/

Reklamy