Značky

, , ,


Živly sú pralátky, prapôvodné kvality, z ktorých bol stvorený svet a život. Povahové vlastnosti človeka sú ovplyvnené do značnej miery určujúcim – základným živlom v znamení, v ktorom sa narodil. Každý živel dáva človeku isté kladné i záporné vlastnosti.

12 Znamení zverokruhu je pod nadvládov 4 živlov: Oheň, Vzduch, Zem, Voda.

Znamenia Vzduchu: Blíženci, Váhy, Vodnár

Živel logiky a myslenia. Jeho chránenci čerpajú idey zo vzduchu.
Zosobňujú najlepšie kvality ľudskej povahy:
Vodnár – slobodu,
Váhy – rovnosť,
Blíženci – bratstvo.

Znamenia sú pod ochranou planét Merkúr, Chiron a Urán.

Najväčšími kladmi:
Blížencov je komunikatívnosť a dôvtip
Váh – mierumilovnosť a taktnosť
Vodnára – priateľskosť a rozvážnosť

City
Živel vzduchu sa nachádza v neustálom pohybe a to znamená, že emócie jeho zverencov sú premenlivé a nestále. Pritom zmenu nálady môžu vyvolať nedôležité veci: počasie, sny, hudba… Charakterove sú ľudia Vzduchu veselí a optimistickí, ale zároveň práve oni najčastejšie prepadajú apatii. Pravda ale, zlá nálada ich opustí tak rýchlo, ako ich pochytila.

Vzťahy
Ľahko nadväzujú styky s neznámymi ľuďmi, ale nadlho k nikomu nepriľnú. Vedia pracovať v kolektíve a priamo okúzľujú svojimi nápadmi. Sú zvedaví a túžia po poznaní. Majú silne vyvinutý cit pre spoluprácu, družnosť, kolektív… ale nie sú príliš zodpovední. Ľudia narodení vo vzdušnom znamení sa snažia o blízke vzťahy, celý život možno hľadajú životného partnera bez toho, aby si uvedomili, že on je nablízku.

Zdravie
Ich kvitnúci „vonkajšok“ často klame – ľudia vzdušného živlu nie sú príliš odolní voči chorobám. Aktívna rozumová činnosť nezriedka vedie k prepracovaniu, preťaženiu a stresom, vypätiu. Potrebujú nutne nájsť svoj spôsob uvoľnenia, relaxu, inak si ľahko môžu privodiť neurózu. Zvláštnu pozornosť musia ľudia vzduchu venovať stravovaniu, často sa vďaka svojmu ľahkomyseľnému charakteru zabudnú napríklad naobedovať, len tak narýchlo niečo zakusnú a potom sú u nich problémy so zažívaním nie ojedinelou záležitosťou. Zaľahnúť do postele ich môže prinútiť len naozaj vážna choroba.

Odkaz pre znamenia VZDUCHU
Blíženci: Vznášate sa medzi snami a realitou.
Váhy: Prejavte silné stránky slabých ľudí.
Vodnár: Intuícia je váš najlepší pomocník.

Viac na: http://www.mojosud.sk

Reklamy