Značky

, , , , , , , , , , , , , ,


Navzdory predstavám, že láska je výsledkom osudu alebo úspechu ona neprichádza ani neodchádza. My ju totiž vytvárame, je to náš účel. U každého z nás je schopnosť ju vytvoriť. Nie je dôležité ako teraz žijeme, či sme osamote alebo v pasci prázdnych nešťastných vzťahov, život sa môže zmeniť a práve my to môžeme urobiť. Láska je možná pre každého. Ale musíme si to zvoliť. – Vždy mať pravdu alebo byť milovaný? Odpustiť, alebo sa mstiť? Byť sám alebo v spoločnosti? Ľudia ktorí nežijú lásku, dosť často vedome alebo podvedome volia svoju životnú situáciu sami. Každá naša situácia je taká akú sme si zvolili.Prvý omyl – ľudia sa mýlia, že do ich života vstúpi láska keď ju nájdu v inom. Naozaj ju nenájdu nikdy, pokiaľ ju nenájdu v sebe. My dostávame od života to, čo mu dávame. Nie vzťahy nám dávajú lásku, ale my vytvárame lásku vo vzťahoch. Keď sa naučíme milovať, vytvoríme vzťahy naplnené láskou. Osud môže pritiahnuť pomocnú ruku, ale my musíme zahrať svoju úlohu. Keď chcete lásku, odhoďte svoje strachy a použite možnosti, ktoré vám umožňuje život. Milovať to je najprirodzenejší stav. Milovať seba, iných a život.

1.Sila mysle

Láska sa začína v mysli. My sa stávame tým, o čom premýšľame. Naplnený myšlienkou lásky vytvárame život a vzťahy plné lásky. Pozitívne utvrdzovania môžu zmeniť naše presvedčenie o sebe. Keď chceš niekoho milovať, uznávaj jeho potreby a priania. Myšlienky o svojom ideálnom partnerovi pomôžu spoznať, keď ho stretneš.

Zabúdame myslieť na lásku. Obsah našej mysle- peniaze, kariéra – dnes budem pracovať nie pre peniaze ale pre lásku. Keď máme zlé myšlienky žijeme zlosť, keď radostné prežívame radosť. Zmeňte myšlienky a zmeníte svoje zážitky v živote. My vždy volíme sami svoje myšlienky. No od detstva nás učili voliť nesprávne myšlienky. Skúsme najprv pochopiť to, čo ten druhý potrebuje. Každý má svoju úroveň chápania. Pozrite sa na svet jeho očami. Popremýšľajte o kvalitách, ktoré sú príjemné pre vás, aký má byť váš partner.

2.Sila úcty

Aby sme niekoho milovali naučme sa ho vážiť. Na prvom mieste je úcta k sebe. Nájdite to, za čo môžete seba ctiť. Aby sme ctili iných musíme skonkretizovať, čo máme v nich ctiť. Prijímať a ceniť sa nezávisle na tom, čo o nás hovoria. Keď stratíme úctu k iným, stratíme aj úctu k životu. Keď hľadáme úctyhodné vlastnosti v iných ľahko s nimi komunikujeme. Treba v sebe rozviť sympatiu a tá je mostom k sebe. Keď ju nerozvinieme, nemôžeme v sebe prežiť harmóniu a mier. Keď sa neodsudzujeme a netrestáme, ale viac sa uvoľníme a oceníme svoje telo a myseľ, začneme mať kontakt so základným dobrom, múdrosťou a láskou k sebe. Dôležité je, aby sme boli ochotní sa sebe otvoriť. Umožní nám to uvidieť ako svoje problémy, tak aj svoj potenciál. Láskavosť k sebe je nepreháňať svoj potenciál, ale ani neignorovať svoj problém.

3.Sila darovania

Každý problém prináša aj dar obohatenia. Keď chcete žiť lásku, dávajte ju. Milovať znamená bez podmienok a očakávania darovať seba. Praktikujte prejav dobrotivosti a darovania len tak. Pred tým keď pôjdete do vzťahu premýšľajte o tom, čo môžete darovať vy a nie čo môže dať druhý. Tajná formula milostného vzťahu na celý život je v tom, aby sme premýšľali nie o tom čo môžeme získať, ale o tom čo môžeme dať. Najväčší a najlepší spôsob ako stratiť lásku je nedávať. Aby sme sa usmievali potrebujeme rovnaké úsilie aj na mračenie, na pochvalu to isté ako na kritiku. Vždy to je len otázka voľby.

4.Sila priateľstva

Aby sme našli skutočnú lásku musíme nájsť skutočného priateľa. Milovať znamená nepozerať sa len jeden na druhého, ale pozerať sa jedným smerom. Milovať niekoho preto aký je a nie preto, ako vyzerá a ako ho chceme vidieť. Priateľstvo a kamarátstvo je pôda, na ktorej rastú semená lásky. Keď chceš dostať lásku, najskôr daj do toho priateľstvo. Podstata lásky je v romantike, ale láska to je aj kopu ďalších vecí. Partner je najlepším priateľom, spoločné záujmy, ciele, hodnoty, smer. ľudia hľadajú partnera miesto toho, aby vytvorili priateľstvo.

5.Sila dotyku

Dotyk je najsilnejší prejav lásky. Dotyk mení emocionálny aj fyzický stav a ľudia sa otvárajú láske. Dotyk môže vyliečiť telo a ohriať srdce. Keď otvárate náruč otvárate aj srdce.

6.Dať slobodu

Keď niekoho milujete, pustite ho na slobodu. Keď sa vráti je váš, keď nie nikdy vašim nebol. Keď ho nemôžete pustiť na slobodu, nikdy ste ho nemilovali. My sami píšeme knihu svojho života. Hviezdy osud neriadia, sú to naše myšlienky, rozhodnutia a činy. Nie je možné niekoho prinútiť milovať. Musíme púšťať ľudí, ktorých milujeme. Keď miluješ niekoho, dovoľ mu byť slobodný. Slobodným prijímať vlastné riešenia, slobodne žiť tak ako chce on a nie ako chceme my. Hovoríme nielen ako dokázať pustiť partnera na slobodu, ak už vzťah nefunguje a je na konci, ale aj vtedy, keď vzťah pretrváva a je kvalitný. Každý z nás potrebuje svoj priestor inak sme v pasci. Milovať znamená,

vedieť dať slobodu sami sebe,

dávať slobodu tomu, koho milujeme, pretože ľudia potrebujú svoj vlastný priestor,

naučiť sa odpúšťať a oslobodzovať sa od minulých krívd a smútkov,

byť slobodný od strachu – predpojatosti ega a výhovoriek,

Afirmácia: „Dnes sa oslobodzujem od všetkých strachov, minulosť nemá nado mnou silu, dnes je môj nový začiatok života.“

7.Sila komunikácie

Jeden z najväčších problémov nie je to, že nevieme milovať, ale to že nevieme vyjadriť a prejaviť svoj cit. Aby sme vytvárali lásku a milostné vzťahy potrebujeme vedieť vyjadriť svoje city. Nevieme komunikovať jeden s druhým a tým trpíme. Kedy sme naposledy povedali partnerovi, že ho milujeme? Alebo poďakovali mame, manželke. My si ani nevieme predstaviť, ako je to cítiť, že si nás niekto váži a uznáva. Nehovoríme o svojich citoch, nevnímame to, čo nám chce ten druhý povedať. Keď sa to deje každý deň nakoniec strácame lásku. Aby sme žili v priestore lásky, nemôžeme držať svoje problémy pre seba, potrebujeme zdieľať svoje city s partnerom. Keď nevieme komunikovať a zdieľať svoje city nevieme dávať a prijímať lásku. Keď začneme prejavovať svoje city, dávať najavo blízkym ľudom, že si ich vážime a máme ich radi, ich chovanie sa razom zmení. Milovať znamená vedieť sa podeliť a hovoriť. Neobmedzuje sa to na to čo cítite len vo vzťahu k niekomu. Týka sa to aj problémov, obáv a nádejí, ktoré každý z nás pociťuje. Keď držíte všetky svoje city vnútri, uzavierate sa a potlačujete to v sebe a nedovoľujete svojim blízkym poskytnúť vám svoju pomoc, sympatiu a oporu. Ľudia potrebujú vedieť, že si ich niekto cení, aby sa cítili milovaní. Láska nie je fixovanou vecou. Myslíme si, že keď niekoho milujeme, je to navždy a až v budúcnosti nás čaká život plný šťastia. V skutočnosti láska nie je nehybná, ona je podobná rastline, ktorá rastie a kvitne, alebo vädne a umiera. Niektorý ľudia sa obávajú, že ich slová vyzerajú hlúpo alebo že ich druhí odmietnu. Hovoríme o výhradách a problémoch, ale dôležité je hovoriť o tom. Vo výsledku držíme zlosť, podráždenosť či krivdu v sebe a potom nezmyselne vybuchujeme. Takto sa predíde väčším krivdám. A tak ako je dôležité hovoriť, je vo vzťahu vedieť na oplátku aj počúvať toho druhého pretože,

keď sa naučíme komunikovať otvorene a úprimne život sa mení

milovať znamená komunikovať

tým ukazujete ľudom, že ich máte radi a milujete. Nebojte sa povedať čarovné slová milujem ťa, ďakujem a nenechávajte slová lásky pre toho koho máte radi na poslednú chvíľu.

8.Sila vernosti a odovzdanosti

Ľudia si myslia, že láska je len romantika a nežné city – láska to je aj vernosť a odovzdanosť (nie obeť). Jedna z príčin je mať strach zo záväzkov a zodpovednosti. Strach je vôbec najväčšia prekážka lásky. Väčšina tajomstva skutočnej lásky je spojená s odbúraním strachu – z odmietnutia, zo zrady, z posmechu. Pokiaľ neodovzdáme seba, nemôžeme vytvoriť dlhodobý milostný vzťah, keď naozaj niekoho milujete ste verný a odovzdaný aj vo vzťahu k nemu. Vernosť to je veľmi dôležitý okamih v živote.

Milujúca matka nehovorí svojmu dieťaťu, dnes ťa budem milovať, ale neviem čo budem cítiť zajtra. Vždy miluje svoje dieťa, či je zlé alebo dobré. Keď niečo v živote chcete obzvlášť lásku, snažte sa prekonať svoje obavy a byť pripravený odovzdať sa všetkému, čo pre vás má v živote hodnotu. Často ľudia, ktorý prežili bolesť v minulosti sa podvedome rozhodnú, že si nedovolia príliš blízky vzťah s iným človekom. Oni nie sú pripravení na riziko emocionálnej traumy straty a odlúčenia. Ich strach je väčší, ako prianie milovať. Takže žijú v šedom svete bez lásky, nikdy nezažijú ani bolesť straty, ale ani radosť z lásky. V konečnom dôsledku v nich umiera cit a žijú v tichom zúfalstve. Vedia, že láska je možná, ale boja sa rizika a bolesti rozlúčenia. Láska má svoje fázy dobré časy a aj tie horšie. Životaschopnosť vzťahu závisí práve na tom, ako budeme zvládať tie horšie časy. Každý chce lásku a milostné vzťahy, otázka však je, nakoľko ste tomu odovzdaný a nakoľko ste ochotný vytvoriť svoje jedinečné vzťahy. Len fyzická príťažlivosť nestačí. Preto keď prijímate rozhodnutie byť s človekom a žiť s ním, spýtajte sa sami seba: Som spokojný? Je to to, čo hľadám? Som tomuto človeku verný a odovzdaný? Problém začína tam, kde nie sme schopní zaistiť takúto odovzdanosť. Vernosť a odovzdanosť je jednou zo skúšok a previerok ozajstnej lásky. Je to jednoduchá pravda. Keď nie ste verný tomuto človeku, nie je to ozajstná láska. Preto aby láska bola ozajstná, musíme jej byť verní a odovzdaní. Naša odovzdanosť sa odráža v našich myšlienkach a citoch. Keď sme odovzdaní niekomu alebo niečomu, nechať to nie je riešenie. Odovzdanosť odlišuje silný vzťah od krehkého.

9.Sila vášne

To je hlboký entuziazmus a záujem. Neobmedzuje sa len na sexualitu. Keď niekoho alebo niečo vášnivo milujete, máte o neho úprimný záujem a staráte sa o jeho blaho. Keď strácate záujem a entuziazmus k sebe, alebo niekomu, vtedy je ho zložité milovať. Pre ozajstné milostné vzťahy potrebujete vášeň. Väčšina vzťahov začína pekne, milujeme jeden druhého, pripravujeme sa na stretnutie, sme v očakávaní dotyku, pohľadu, sme radostní. Problém začína v tom, že sexuálna vášeň netrvá dlho začíname sa nudiť a strácame záujem. Vášeň to je magická iskra, ktorá zapaľuje lásku a vyživuje ju. Keď strácaš túto iskru, vzťah pomaly umiera. Keď ste ju stratili, môžete ju vytvoriť znovu. Vášeň to je jednoducho neprekonateľná radosť a nadšenie, ktorá nasmeruje vášeň na niečo konkrétne. Vášeň môžu stimulovať aj chemické látky v tele alebo sexuálna príťažlivosť, ale fyzická príťažlivosť je krátka. Oveľa silnejšia vášeň sa môže vytvárať v myšlienkach a citoch než prostredníctvom chemických látok. Vo vzťahoch to znamená, že vidíte tie vlastnosti iného, čo vás zaujímajú a prinášajú radosť- takisto vlastnosti nás samých. Keď už ťa nič nezaujíma, môžeš to nájsť, inak vzťah nebude vášnivý. Dôležitá je spontánnosť, prekvapenie. Vyvolávajte smiech, humor. Váš partner Vám určite odpovie. Každý potrebuje ľudí a veci ktoré môže vášnivo milovať, aby sme boli vášniví v živote. Môžeme milovať prácu, odpočinok, ale najviac by sme mali milovať ľudí, ktorý sú pre nás dôležití. Podstata šťastia a lásky je každý deň žiť vášnivo, lebo

vášeň zapaľuje lásku a nedovoľuje jej zhasnúť,

dlhodobá vášeň sa prejavuje nielen fyzickou príťažlivosťou ale aj hlbokou odovzdanosťou, záujmom a radostným vzrušením,

spontánnosť a prekvapenie vytvára vášeň. Podstata je každý deň prežiť vášnivo.

10.Sila dôvery

Každý zážitok má v sebe hodnotu, ktorá môže obohatiť život. Aj keď máme problémy v živote alebo vo vzťahoch, vždy je v tom hodnota, potrebujeme to len uvidieť a pochopiť. Naše ťažkosti vo vzťahoch sú výsledkom týchto problémov a zážitkov, ktoré sme mali v detstve. Všetci sa nachádzame vo svojich minulých zážitkoch keď dovolíme, aby nás minulosť ovládala. Budúcnosť nemusí byť rovnaká ako minulosť, nezávisí od našich skúseností, môžeme sa meniť. Keď nedôverujeme vesmíru, sebe, ľuďom, nemôžeme ich milovať. Bez dôvery sa stávame podozrievaví, nekľudní a neustále sa bojíme, že ten druhý nás zradí. To môže byť pre nás obrovským tlakom obzvlášť vo vzťahoch, keď jeden vníma napätie a nepokoj od toho druhého a cíti sa v pasci. Keď nedôverujeme nikomu, náš vzťah je v podstate mŕtvi. Musíme nielen dôverovať vesmíru, sebe, životu a človeku, ale aj tomu, že je možné mať vzťah založený na dôvere. Myšlienky a strachy sa môžu zrealizovať, pretože si ich vizualizujeme. Strach sa odráža v chovaní a „máme problém“. Vytvárame problém pred tým, než sa prejavuje. Život sa mení, keď sa meníme my. My môžeme, ale nemusíme byť obeťou minulosti. Každý z nás je schopný sa zmeniť. My sami píšeme knihu života. Tvoje prianie mi je rozkazom, ako hovorí Aladin. Môžeme začať novú kapitolu práve teraz. Keď sa cítime obeťou, stávame sa obeťou či už zákonov, štátu, ľudí. Jediný človek , ktorý môže niečo zmeniť ste vy a nikto iný.

Prevzaté z internetových zdrojov

Reklamy