Značky

, , , , , , , ,


loveLáska je stav bytia.

Láska nie je vo vonkajšom svete.

Je hlboko vo vás. Nikdy ju nestratíte, nikdy vás neopustí.

Láska nie je závislá na nikom inom, ani na vonkajších formách.

V tichu vašej vedomej prítomnosti cítite svoju beztvarú a bezčasovú realitu ako neprejavený život, ktorý oživuje vašu fyzickú formu. Budete môcť vnímať ten istý život v každom človeku a v každej bytosti. Nazriete za závoj formy a oddelenosti.

Je to realizácia jednoty. Je to láska.

Eckhart Tolle

Reklamy