Značky

, , , , , , , , , , , , ,


Nedávno som len tak náhodne blúdila po webe a natrafila som na zaujímavý rozhovor od Eckharta Tolleho. Veľmi ma zaujal a keďže viem, že náhody neexistujú, našla som, čo som nájsť mala,  alebo si ma našlo to, čo potrebovala ?! 🙂 Dávam sem teda celý rozhovor na tému Ega Velikého ? 😀 …

Eckhart Tolle získal vzdelanie na Londýnskej Univerzite a Univerzite Cambridge a v 29 rokoch prežil niečo, čo nazýva duchovnou transformáciou, ktorá spustila začiatok jeho života v roli poradcu a duchovného učiteľa. Je autorom knihy The Power of Now a výberovej knihy od Oprah A New Earth: Awakening to Your Life’s Purpose.

OPRAH WINFREY (HOSTITEĽKA): Prekvapuje ma to, čo si povedal, že často aj ľudia, ktorí sú hanbliví jednajú z pozície ega. Hovoríš totiž, že nielen keď sa cítiš nadradene, ale aj keď sa cítiš menejcenný, hovorí z teba ego. Čím to je?

ECKHART TOLLE (AUTOR, “NOVÁ ZEM”): Je to tak, že keď sa hanbíš, tak sa vlastne bojíš, aby iní neprišli na to, že niečo chceš. Takže, nie že niečo nechceš, ale sa len neodvážiš chcieť…

OPRAH WINFREY: Takže ten strach pramení z toho, že by sa upútaná pozornosť mohla zmeniť na nesúhlas alebo kritiku.

ECKHART TOLLE: Áno. Pretože sa toho bojíš, akýkoľvek prejav nesúhlasu alebo kritiky, by znamenal zranenie tvojho mentálne vytvoreného obrazu o sebe, čo je vlastne ego.

Ak niekto skritizuje ten obraz, ktorý si o sebe vytváraš, že si neviem aká schopná osoba alebo čokoľvek iné, ego to okamžite pocíti ako zranenie.

Hanblivý človek sa jednoducho neodváži čokoľvek povedať, pretože sa bojí, že by prišiel k ujme na egu. A to sa niekedy zamieňa s človekom s nízkym egom.

Ale nie je to to isté. Hlboko vo vnútri hanblivej osoby sa nachádza osoba, ktorá trpí pocitom menejcennosti a je tam túžba, neprejavená túžba byť nadradený.

A naopak vo vnútri osoby, ktorá jedná nadradene, a pri ktorej sa zdá, že má veľké a sebaisté ego, sa vždy skrýva skrytý strach, že by sa mohla stať menejcennou. A konanie takejto osoby je potom motivované skrytým strachom z menejcennosti.

OPRAH WINFREY: Okay. Za každou úplnou zhodou so sebou samou je skrytý strach z toho, že nebudem dosť dobrá?

ECKHART TOLLE: Áno.

OPRAH WINFREY: Za každým odmietavým postojom voči sebe samej sa skrýva túžba byť tou najlepšou, alebo lepšou ako sú iní?

ECKHART TOLLE: Áno.

OPRAH WINFREY: A kde potom do toho zapadá sebúcta? Čo je skutočná sebaúcta?  Ako vyzerá skutočná sebaúcta?

“Jedna časť mňa si myslí, že som stratený prípad, a tá druhá zase, že som všemohúci Boh.“  John Lennon

ECKHART TOLLE: Poprvé, poznáme sebaúctu ega. Pri tomto je to vždy tak, ako sme si práve povedali, že aj keď má človek vysokú sebaúctu ega, vždy sa za tým skrýva strach.

Vždy je tomu tak preto, lebo si kompenzuješ strach, ktorý cítiš, že buď nie si dosť dobrá, alebo že zlyhávaš. Takže potrebuješ hrať silnú, aby si si vykompenzovala ten strach alebo zlyhanie, ktoré v tebe je.

Tak to vidí svet. Ľudia by si povedali, že on, alebo ona má veľké sebavedomie. Ľudia s veľkými egami. Ale zároveň si neuvedomujú, že nejde o pravú sebaúctu.

Pravá sebaúcta ide ešte ďalej. Hľadá zdroj sily a energie hlboko vo vnútri. Hovorili sme spolu o jazere. Keď si uvedomíš hlboko v tvojom vnútri nevyčerpateľný zdroj intenzívnej energie a sily, to je ten pokoj, z ktorého všetko vychádza.

Potenciál, ale nevyjadrený potenciál pre akúkoľvek formu má v sebe každá ľudská bytosť. Ale musíme sa usilovať o to, aby sme ostali pokojní.

OPRAH WINFREY: Takže pravá sebaúcta je uvedomiť si zmysel bytia a to, že tam je prítomnosť?

ECKHART TOLLE: Vychádza to z pokoja.

OPRAH WINFREY: To, že to vychádza z pokoja, a že prítomnosť je vo mne, je to isté ako prítomnosť v každom z nás..

ECKHART TOLLE: Áno. 

OPRAH WINFREY: A keď si to uvedomím a začnem konať z centra samého seba, vtedy nachádzam pravú sebaúctu.

ECKHART TOLLE: To je pravá sebaúcta a sebaúcta sa potom neodvíja od viery, že si lepší ako niekto iný.

OPRAH WINFREY: A tak sa nenecháš nálepkovať, ani nehráš žiadne hry. Len hovoríš o všetkých tých rôznych úlohách, ktoré každý má.

ECKHART TOLLE: Áno. A nenecháš sa zničiť kritikou, ani sa nenazlostíš, keď ťa kritizujú, tak ako by sa to stalo pri egu.

Ego zostane buď totálne zničené, alebo sa veľmi nahnevá, keď tvoj, alebo jeho obraz o sebe niekto skritizuje.

(A New Earth: Awakening to Your Life’s Purpose.)

zdroj

Reklamy